Call: 406-74-59 | Email: vua@nau.edu.ua

Відділ управління та адміністрування

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ — ЧЕРЕЗ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ.

РОЗВИТОК — ЧЕРЕЗ ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

Наш відділ

Відділ управління та адміністрування є самостійним структурним підрозділом Національного авіаційного університету і створений з метою реалізації державної політики у сфері вищої освіти, забезпечення ефективного функціонування НАУ, оперативного управління структурними підрозділами Університету.
У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом про Національний авіаційний університет, нормативно-правовими документами НАУ.


Начальник відділу


Михненко Анатолій Михайлович

Доктор історичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України


Facebook

Google-plus

Основні завдання і функції Відділу управління та адміністрування

  • Забезпечення організаційно-адміністративної діяльності ректора, ректорату, сприяння управлінській діяльності інших підрозділів НАУ.
  • Моніторинг стратегічної діяльності факультетів, інститутів, територіально відокремлених навчальних структурних підрозділів Університету.
  • Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами Університету завдань, визначених законами України, актами центральних органів виконавчої влади, наказами, розпорядженнями і дорученнями керівництва НАУ, іншими документами, що стосуються діяльності Університету.
  • Координація взаємодії структурних підрозділів НАУ щодо запровадження безпекової діяльності освітніх послуг.
  • Взаємодія з іншими структурними підрозділами Університету щодо вирішення питань у межах своєї компетенції.

Основні напрямки діяльності Відділу:

  • аналіз, планування та моніторинг управлінської діяльності
  • організаційно-адміністративне забезпечення діяльності НАУ
  • контроль за виконанням рішень керівництва НАУ
  • електронне врядування
  • підготовка та проведення загальноуніверситетських заходів